Hlasování ve formátu PDF  Zobrazení:  dle polit. přísl. |  dle sen. klubů |  dle výborů


79/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

vrátit PS

NÁVRH BYL PŘIJAT

PŘÍTOMNO=65 JE TŘEBA=33
 [A] ANO=42  [N] NE=9  [0] NEPŘÍTOMEN=16  [X] ZDRŽEL SE=14  [T] TAJNÝ HLAS 

Organizační výbor

0  Ivo Bárek A  František Bradáč A  Zdeňka Hamousová A  Jan Horník
A  Miluše Horská 0  Jaroslav Kubera N  Radko Martínek A  Jiří Šesták
A  Petr Šilar 0  Milan Štěch 0  Jan Veleba X  Petr Vícha
X  Miloš Vystrčil

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

X  Lumír Aschenbrenner A  František Bradáč X  Jiří Cieńciała 0  Jan Hajda
A  Jiří Hlavatý A  Petr Holeček A  Ladislav Kos X  Karel Kratochvíle
N  Jaromír Strnad A  Leopold Sulovský A  Petr Šilar 0  Pavel Štohl
0  Jan Veleba

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

A  Jiří Carbol A  Zdeňka Hamousová A  Jan Horník A  Renata Chmelová
X  Jan Látka A  Zbyněk Linhart N  Radko Martínek 0  Zdeněk Nytra
A  Jitka Seitlová 0  Ivo Valenta X  Petr Vícha X  Miloš Vystrčil

Mandátový a imunitní výbor

A  Miroslav Antl A  Jiří Carbol N  Lubomír Franc A  Renata Chmelová
X  Jan Látka A  Jaroslav Malý X  Jiří Oberfalzer A  Leopold Sulovský
A  Jaroslav Větrovský A  Jiří Vosecký X  Jaroslav Zeman

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

A  Zdeněk Brož N  František Bublan A  Tomáš Czernin 0  František Čuba
N  Lubomír Franc X  Tomáš Jirsa X  Patrik Kunčar A  Václav Láska
N  Hassan Mezian 0  Ladislav Václavec X  Jaroslav Zeman

Ústavně-právní výbor

A  Miroslav Antl X  Jiří Burian A  Michael Canov A  Jiří Dienstbier
A  Anna Hubáčková N  Miroslav Nenutil A  Radek Sušil A  Emilie Třísková
A  Jaroslav Větrovský 0  Eliška Wagnerová

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

0  Zuzana Baudyšová N  Zdeněk Berka A  Jiří Čunek X  Václav Homolka
A  Václav Chaloupek A  Jaromír Jermář X  Jiří Oberfalzer A  Zdeněk Papoušek
A  Jiří Růžička A  Jaromíra Vítková

Výbor pro záležitosti Evropské unie

0  Jaroslav Doubrava A  Jiří Dušek X  Tomáš Grulich 0  Václav Hampl
A  Šárka Jelínková A  Luděk Jeništa A  Libor Michálek 0  Petr Orel
A  Vladimír Plaček N  Eva Syková

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

A  Alena Dernerová A  Milada Emmerová X  Daniela Filipiová A  Lumír Kantor
A  Peter Koliba A  Jaroslav Malý N  Božena Sekaninová A  Alena Šromová
A  Jiří Vosecký 0  Jan Žaloudík

jednoduchý tisk

[Obsah]