Zobrazení:  dle polit. přísl. |  dle sen. klubů |  dle výborů


196/06 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

procedurální návrh

NÁVRH BYL PŘIJAT

PŘÍTOMNO=52 JE TŘEBA=27
 [A] ANO=33  [N] NE=3  [0] NEPŘÍTOMEN=29  [X] ZDRŽEL SE=16  [T] TAJNÝ HLAS 

Senátorský klub Občanské demokratické strany

A  Ivan Adamec A  Milan Bureš A  Pavel Čáslava A  Pavel Eybert
X  Daniela Filipiová 0  Tomáš Grulich 0  Jan Hálek 0  Zdeněk Janalík
A  Tomáš Jirsa 0  Vítězslav Jonáš 0  Tomáš Julínek A  František Kopecký
A  Jaroslav Kubera A  Jiří Liška 0  Bedřich Moldan A  Jan Nádvorník
A  Jiří Nedoma A  Jiří Oberfalzer 0  Petr Pakosta 0  Alena Palečková
A  Josef Pavlata A  Miloslav Pelc A  Jiří Pospíšil 0  Václav Roubíček
A  Luděk Sefzig A  Vlastimil Sehnal A  Přemysl Sobotka A  Jiří Stříteský
0  Pavel Sušický A  Richard Svoboda 0  Karel Šebek A  Miroslav Škaloud
A  Jiří Šneberger A  Karel Tejnora A  Tomáš Töpfer A  Vítězslav Vavroušek
0  Alena Venhodová 0  Václav Vlček A  Jaromír Volný 0  Alexandr Vondra
0  Jiří Žák

Senátorský klub České strany sociálně demokratické

A  Ivo Bárek X  Alena Gajdůšková X  Jan Hajda A  Jaromír Jermář
0  Jiří Lajtoch A  Ladislav Macák 0  Jan Rakušan A  Jiřina Rippelová
0  Božena Sekaninová A  Ladislav Svoboda X  Milan Štěch 0  Otakar Veřovský
0  Petr Vícha

Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové

X  Karel Barták N  Jiří Čunek A  Václav Jehlička N  Adolf Jílek
X  Josef Kalbáč 0  Václav Koukal 0  Ludmila Müllerová X  Petr Pithart
X  Rostislav Slavotínek 0  Milan Špaček X  Josef Vaculík

Klub otevřené demokracie

X  Jan Horník 0  Martin Mejstřík X  Soňa Paukrtová 0  Richard Sequens
0  Karel Schwarzenberg X  Jaromír Štětina X  Jiří Zlatuška

Senátorský klub SNK

0  Václava Domšová A  Liana Janáčková A  Jana Juřenčáková 0  Josef Novotný
X  Igor Petrov 0  Josef Zoser

Nezařazení

N  Vlastimil Balín X  Václav Homolka X  Eduard Matykiewicz
Pozn.:

jednotl.body

jednoduchý tisk

[Obsah]