Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 57
(346 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor František Bublan, senátor Zdeněk Berka, senátorka Hana Doupovcová, senátor Miloš Janeček, senátor Jaromír Jermář, senátor Karel Kapoun, senátor Jan Látka, senátor Miroslav Nenutil, senátor Jozef Regec, senátor Milan Štěch, senátor Josef Táborský, senátor Petr Vícha, senátorka Dagmar Zvěřinová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.2.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.5.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 21.3.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jan Hajda.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 57/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.3.2013.

Svým usnesením č. 156, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 26.6.2013.

Svým usnesením č. 256, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 2013. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2013 jako tisk 1119/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1119
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1119/0 dne 24. 7. 2013.

Témata EUROVOC: maloobchodotevírací dobastátní svátekvelkoobchod