Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 308
(644 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.3.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.3.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 3.4.2012 usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 308/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Senát nepřijal k tisku usnesení.