Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 294
(242 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Václav Cempírek, poslankyně Jana Kaslová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 2011 jako tisk 463/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 463
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 24. 8. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0463.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2011 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 803).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 463/4, který byl rozeslán 3. 2. 2012 v 10:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 160, usnesení č. 1031).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který nepřijal k tomuto tisku dne 13.3.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 294/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 15.3.2012.

Svým usnesením č. 560, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 463/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 463/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 66, usnesení č. 1140).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozudopravní prostředekdítěpozemní dopravapravidla silničního provozuužitkové vozidlovozidlo