Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 155
(1750 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.7.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 423.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.9.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Stanislav Juránek, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 155/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 412, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: chráněné územíochrana krajinytrvale udržitelný rozvojudržitelné lesní hospodářstvízemě střední a východní EvropyČeská republika