Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 270
(56 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Petr Pakosta, senátor Jiří Bis, senátor Vítězslav Jonáš, senátor Karel Korytář, senátor Josef Řihák, senátor Adolf Jílek, senátor Jiří Žák, senátor Jiří Oberfalzer.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.4.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.9.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.5.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 329.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 23.9.2010 usnesení č. 355, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 270/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 505, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 24.6.2010.

Svým usnesením č. 540, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.10.2010.

Svým usnesením č. 579, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 2010. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2010 jako tisk 167/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 167
Novela z. o daňovém poradenství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 8. 11. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0167.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Michal Babák a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 117, usnesení č. 306).

Navazující senátní tisk č. 72.

Témata EUROVOC: daňové orgánydaňové právoporadenstvíprofesní komora