Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 214
(131 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 360
Novela z. o krmivech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 360/0 dne 12. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 551).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 360/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 546, usnesení č. 748).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2003 usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 214/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 11.12.2003.

Svým usnesením č. 271, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 21/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 1. 2004.

Témata EUROVOC: bezpečnost výrobkukrmivaoznačení kvalityoznačení výrobkuvýživa zvířat