Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 39
(327 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1122
Novela z. o některých úpravách v oblasti dávek

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1122/0 dne 5. 1. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 6. 1. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 88).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2021.
  Určil zpravodaje: Marek Novák, MBA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 114, usnesení č. 1464).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.1.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.2.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, který přijal k tomuto tisku dne 26.1.2021 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.1.2021.

Svým usnesením č. 109, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 1. 2021.

Témata EUROVOC: domácí péčedítěepidemiepříspěvek na péčisociální dávkysociální zabezpečenívšeobecné zdravotní pojištění