Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 23
(318 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1105
Novela z. o Vězeňské službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1105/0 dne 30. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 30. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 85).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 12. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1105/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 1405).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.12.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.1.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.12.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 23/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 17.12.2020.

Svým usnesením č. 83, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020.

Témata EUROVOC: nápravně výchovné zařízenípolicievězeňské právovězeňský personál