Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 14
(499 kB)
Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr spravedlnosti Marie Benešová, ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 886
Vl.n.z. o evidenci skutečných majitelů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 886/0 dne 8. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Bc. František Navrkal a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1201).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 886/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 886/2, který byl rozeslán 21. 10. 2020 v 14:06.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 886/3 (stanovisko) (revokováno).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 886/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 13. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno (usnesení č. 1345).
  Projednávání pokračovalo 19. 11. 2020 na 69. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 1355).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Goláň, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 14/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 17.12.2020.

Svým usnesením č. 82, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 886/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 886/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 31, usnesení č. 1451).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Témata EUROVOC: podnikatelprovozní výsledekspolečníksvěřenská společnost