Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 12
(329 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ivan Bartoš.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2020. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2020 jako tisk 978/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 978
Novela z. o platu představitelů státní moci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 978/0 dne 20. 8. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0978.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 10. 2020 na 61. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 10. 2020 na 61. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1270).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 978/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 978/3, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 12:32.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 978/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 11. 2020 na 66. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 6, usnesení č. 1359).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 12/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 17.12.2020.

Svým usnesením č. 89, v hlasování č. 79 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 587/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentumzdamzdové tarifyodměňovánípolitika úsporných opatřeníposlanec parlamentusoudcesoudce a státní zástupcestanovení mzdystátní zástupcestátní úředníkústřední orgány státní správy