Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 332
(353 kB)
Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1055
Vl.n.z.o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1055/0 dne 16. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 16. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 73).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 16. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1055/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 21. 10. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 6566.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 1286).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 27.10.2020 usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 332/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2020 usnesení č. 224, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 332/2.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 29.10.2020.

Svým usnesením č. 527, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 528, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 30.10.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 461/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2020 poslancům jako tisk 1055/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2020 poslancům jako tisk 1055/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1332).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 11. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2020.

Témata EUROVOC: finanční zrovnoprávněníodškodněníosoba samostatně výdělečně činnápodnikatelsamostatná výdělečná činnost