Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 331
(311 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1053
Novela z. o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1053/0 dne 14. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 14. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 72).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Marcela Melková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 21. 10. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 6565.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 1285).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Ladislav Chlupáč, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2020 usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 331/1.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 29.10.2020.

Svým usnesením č. 524, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.10.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 448/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2020.

Témata EUROVOC: epidemiekulturní akceodškodněnípenízezábavní průmysl