Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 329
(444 kB)
Zasedání Evropské rady (15. a 16. října 2020) - závěry
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dušek, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2020 usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 329/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 12.11.2020.

Svým usnesením č. 22, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.