Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 328
(454 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 567
Novela z. o rozpočtových pravidlech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 567/0 dne 21. 8. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 889).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2., 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 567/3, který byl rozeslán 17. 6. 2020 v 11:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 567/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2020 na 57. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 39, usnesení č. 1226).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 567/6, který byl rozeslán 16. 9. 2020 v 9:58.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 567/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 10. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 1262).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2020 usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 328/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 13.11.2020.

Svým usnesením č. 30, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 484/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Témata EUROVOC: finanční pomocregionální rozvojrozpočtová pravidlaseznamstátní podporastátní rozpočet