Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 326
(331 kB)
Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vlastimil Válek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 943/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 943
N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 943/0 dne 13. 7. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0943.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2020 na 58. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1258). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 261, usnesení č. 1258).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2020 usnesení č. 233, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 326/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 13.11.2020.

Svým usnesením č. 39, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 482/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 11. 2020.

Témata EUROVOC: Organizace Varšavské smlouvynáhrada škodyoběťodškodněnívojenská okupaceČeskoslovensko