Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 318
(477 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 556
Novela z. o vodách (vodní zákon) - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 556/0 dne 26. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 904).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/5 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 556/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2020 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2020 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 556/7, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:34.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 556/8 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 16., 18. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 1239).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2020 usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 318/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 13.11.2020.

Svým usnesením č. 32, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.11.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 544/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 556/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 556/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 18, usnesení č. 1376).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Témata EUROVOC: atmosférické podmínkyochrana vodprevence environmentálních rizikpřírodní rizikorozvod vodysuchovodní zdroje