Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 312
(377 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Renata Chmelová, senátor Lukáš Wagenknecht, senátor Václav Hampl, senátor Pavel Fischer, senátor Jiří Růžička, senátor David Smoljak, senátor Václav Láska, senátor Ladislav Kos, senátor Jiří Drahoš.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.10.2020.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jaromíra Vítková.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 19.1.2021 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 312/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 3.12.2020.

Svým usnesením č. 60, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.1.2021.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.