Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 311
(474 kB)
Mimořádné zasedání Evropské rady (1. a 2. října 2020) - závěry
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Abdrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.7.2020.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 13.10.2020 usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 311/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 502, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.