Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 309
(2311 kB)
Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Lubomír Metnar.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.10.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1034.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ladislav Václavec, který přijal k tomuto tisku dne 18.11.2020 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 309/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 17.12.2020.

Svým usnesením č. 81, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: FrancieNigerSahelvojenská spoluprácevojska v zahraničí