Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 308
(316 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 880
Novela z. - živnostenský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880/0 dne 2. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2020 (usnesení č. 295). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1249).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 252, usnesení č. 1249).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 13.10.2020 usnesení č. 216, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 308/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.10.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 422/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 16. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 10. 2020.

Témata EUROVOC: cestovní kancelářcestovní ruchepidemieprofesní přípravasprávní formalityživnost