Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 299
(273 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miluše Horská.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.8.2020.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.10.2020.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.8.2020.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jaromíra Vítková.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 13.10.2020 usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 299/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 20.8.2020.

Svým usnesením č. 493, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.11.2020.

Svým usnesením č. 52, v hlasování č. 88 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 11. 2020. Vláda zaslala stanovisko 16. 12. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2020 jako tisk 1097/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1097
Novela z. o státních svátcích

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1097/0 dne 24. 11. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1097.

Témata EUROVOC: druhá světová válkakulturní dědictvístátní svátekČeská republika