Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 199
(454 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Zdeněk Hraba.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2020.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.2.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 23.7.2020.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Miroslav Antl.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2021 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 199/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 469, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 512, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.