Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 162
(1649 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 19.9.2017 usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 162/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Svým usnesením č. 291, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.