Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 330
(480 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jaroslav Zeman, zástupce Senátu Miloš Vystrčil, zástupce Senátu Dagmar Terelmešová.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.9.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.10.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.9.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 18.10.2016 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 330/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 558, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 20.10.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2016.