Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 323
(345 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátorka Ivana Cabrnochová, senátor Petr Bratský, senátor Václav Láska.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.8.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.9.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.8.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Carbol.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Carbol, který přijal k tomuto tisku dne 18.10.2016 usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 323/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 25.8.2016.

Svým usnesením č. 537, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 560, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: cenová podporaelektrická energieelektrárnapodpůrná cenavodní energievýroba energie