Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 304
(3107 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2016.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 875.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 1.10.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Martin Tesařík, který přijal k tomuto tisku dne 18.10.2016 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 304/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 555, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: environmentální politikaochrana živočišné říšeptácispolupráce v oblasti životního prostředí