Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 297
(416 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Zdeněk Papoušek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.6.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.9.2016.

Senát přikázal senátní tisk dne 14.7.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Vosecký.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 23.8.2016 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 297/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 14.7.2016.

Svým usnesením č. 503, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 559, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: dítěhlídání dětíochrana dítětepráva dítěteprávo na spravedlnostsociální politikasociální službysociální zabezpečenízvláštní výchovná péče