Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 248
(683 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 687
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 687/0 dne 23. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1050).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 687/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 687/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 687/3, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 17:44.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 687/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1148).

Hlasování č. 411 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.4.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 26.4.2016 usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 248/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 421, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.4.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2016.

Témata EUROVOC: informace pro spotřebitelekouřeníoznačení výrobkusociální problémtabáktabákový průmyslznačení zboží nálepkamizpracovaný potravinářský výrobek