Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 126
(284 kB)
Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Farský.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.9.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.10.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.9.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2015 usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 126/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 22.10.2015.

Svým usnesením č. 255, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 256 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 23.10.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2015.