Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Parlament České republiky

Senát

4. funkční období

Pořad 5. schůze Senátu

1.? Vládní návrh na vyslání polní nemocnice /senátní tisk č. 78/

2.? Návrh usnesení Senátu k perzekuci demokratické opozice na Kubě