Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Těsnopisecká zpráva

Těsnopisecká zpráva

ze 7. schůze Senátu

Parlamentu České republiky

konané dne 4. března 2013

1. den schůze

(4. března)

V souladu

s § 149 odst. 2 zákona č. 107/1997 Sb.,

o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů,

nemůže být tato stenografická zpráva zveřejněna.

Organizační odbor

Kanceláře Senátu