Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
188N 98/ 9 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
schválit
29.01.2014přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]