Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2669373/ 9 - Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 9. funkční období
vzít na vědomí
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2668372/ 9 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2014
vzít na vědomí
23.10.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2667323/ 9 - Výroční zpráva Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013
vzít na vědomí
23.10.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2666323/ 9 - Výroční zpráva Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013
souhlas s účastí
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2665363/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
schválit
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2664361/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
schválit
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2663352/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2662348/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2661348/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2660348/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2659342/ 9 - Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
schválit
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
265826. schůze Senátu
námitka
23.10.2014Pro přijatoDetail 
2657342/ 9 - Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
schválit
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2656365/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
schválit
23.10.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2655N 142/ 9 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
schválit
23.10.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2654364/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
23.10.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2653371/ 9 - Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
schválit
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2652353/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2651353/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
2650353/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh
23.10.2014Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [947]
Strana   1 [48]