Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1322N 71/ 8 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
schválit
26.10.2011přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]