Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2685438/ 8 - Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 8. funkční období
vzít na vědomí
26.10.2012Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2684439/ 8 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2012
vzít na vědomí
26.10.2012Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2683Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 8. funkčním období
vzít na vědomí
26.10.2012Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2682432/ 8 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Miloše Vystrčila a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
26.10.2012Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2681423/ 8 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
26.10.2012Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2680430/ 8 - Návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
schválit
26.10.2012Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2679430/ 8 - Návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
schválit
26.10.2012Zdržel(a) se zmatečné hlasováníDetailZáznam
2678N 175/ 8 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
schválit
26.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2677429/ 8 - Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
pověřuje
26.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2676429/ 8 - Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
vrátit PS
26.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2675429/ 8 - Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
2.pozměňovací návrh
26.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2674429/ 8 - Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
1.pozměňovací návrh
26.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2673429/ 8 - Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
zamítnout
26.10.2012Pro zamítnutoDetailZáznam
2672429/ 8 - Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
schválit
26.10.2012Proti zamítnutoDetailZáznam
2671394/ 8 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany svědků, podepsaná dne 24. května 2012 na Štiříně
dát souhlas k ratifikaci
26.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2670393/ 8 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 22. června 2012 v Podgorici
dát souhlas k ratifikaci
26.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2669N 166/ 8 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu
schválit
26.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2668406/ 8 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
25.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2667406/ 8 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh
25.10.2012Pro přijatoDetailZáznam
2666405/ 8 - Návrh senátního návrhu zákona senátorek Jany Juřenčákové a Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
25.10.2012Proti přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [1411]
Strana   1 [71]