Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
257366/ 7 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
12.11.2010Proti přijatoDetailZáznam
256365/ 7 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
12.11.2010Proti přijatoDetailZáznam
255364/ 7 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
12.11.2010Proti přijatoDetailZáznam
254363/ 7 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
schválit
12.11.2010Proti přijatoDetailZáznam
25325. schůze Senátu
procedurální návrh
12.11.2010Proti přijatoDetail 
25225. schůze Senátu
schválení pořadu
12.11.2010Proti přijatoDetail 
25125. schůze Senátu
určení ověřovatelů
12.11.2010Pro přijatoDetail 
2443304/ 7 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009
vzít na vědomí
03.11.2010Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2442304/ 7 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009
souhlas s účastí
03.11.2010Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2441K 119/ 7 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU
schválit
03.11.2010Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2440N 128/ 7 - Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY .../.../ EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]
schválit
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
2439N 117/ 7 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
schválit
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
2438K 116/ 7 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Fondy pro řešení problémů bank
schválit
03.11.2010Proti přijatoDetailZáznam
2437N 121/ 7 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
schválit
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
2436K 114/ 7 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení koordinace hospodářské politiky
schválit
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
2435K 123/ 7 - Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě
schválit
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
2434310/ 7 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 129, o inspekci práce v zemědělství
dát souhlas k ratifikaci
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
2433K 115/ 7 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku
schválit
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
2432362/ 7 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
schválit
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
2431Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 28. a 29. října 2010
vzít na vědomí
03.11.2010Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [936]
Strana   1 [47]