Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1820214/ 7 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
dát souhlas k ratifikaci
21.04.2010přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]