Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
255K 64/12 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
doprovodné usnesení
13.11.2020přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]