Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
249318/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh
13.11.2020přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]