Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1920191/13 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2021
vzít na vědomí
20.01.2022Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1919190/13 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 16. prosince 2021
vzít na vědomí
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
1918Změna v orgánech Senátu
schválit
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
1917Změna v orgánech Senátu
volí
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
1916Změna v orgánech Senátu
schválit
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
1915189/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
nezabývat se
20.01.2022Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1914188/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
1913312/12 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
20.01.2022Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1912151/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pověření
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
1911151/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit s PN
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
1910151/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
199151/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.01.2022Proti zamítnutoDetailZáznam
198151/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
námitka
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
197151/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.01.2022Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
196162/13 - Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
195149/13 - Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 149/ ve výborech Senátu
schválit
20.01.2022Pro přijatoDetailZáznam
19419. schůze Senátu
zkrácené jednání
20.01.2022Pro přijatoDetail 
19319. schůze Senátu
změna pořadu
20.01.2022Pro zamítnutoDetail 
19219. schůze Senátu
změna pořadu
20.01.2022Pro přijatoDetail 
19119. schůze Senátu
určení ověřovatelů
20.01.2022Pro přijatoDetail 
Dokument   1. - 20. [740]
Strana   1 [37]