Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
167149/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
09.09.2021Pro přijatoDetail 
166143/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Adély Šípové, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
09.09.2021Pro přijatoDetailZáznam
165145/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
09.09.2021Pro přijatoDetailZáznam
164147/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
přikázat výborům
09.09.2021Pro přijatoDetailZáznam
163147/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
zamítnout
09.09.2021Proti zamítnutoDetailZáznam
16216. schůze Senátu
schválení pořadu
09.09.2021Pro přijatoDetail 
16116. schůze Senátu
určení ověřovatelů
09.09.2021Pro přijatoDetail 
1553107/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
25.08.2021Pro přijatoDetailZáznam
1552Návrh usnesení Senátu k informaci vlády ČR o aktuálním stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022
schválit
25.08.2021Pro přijatoDetailZáznam
1551Návrh usnesení Senátu k informaci vlády ČR o aktuálním stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022
určení zpravodaje
25.08.2021Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1550N 53/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu
schválit
25.08.2021Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1549N 52/13 - Balíček pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru
schválit
25.08.2021Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1548K 45/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění
schválit
25.08.2021Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1547K 55/13 - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním
schválit
25.08.2021Pro přijatoDetailZáznam
1546K 55/13 - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním
1.pozměňovací návrh
25.08.2021Pro přijatoDetailZáznam
1545136/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
25.08.2021Pro přijatoDetailZáznam
1544136/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
25.08.2021Pro přijatoDetailZáznam
1543136/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5.pozměňovací návrh
25.08.2021Pro zamítnutoDetailZáznam
1542136/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4.pozměňovací návrh
25.08.2021Pro zamítnutoDetailZáznam
1541136/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3.pozměňovací návrh
25.08.2021Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [718]
Strana   1 [36]