Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1280Informace o plnění usnesení č. 173 ze dne 21. dubna 2021
schválit
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1279Informace o plnění usnesení č. 173 ze dne 21. dubna 2021
určení zpravodaje
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
127881/13 - Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony (senátní tisk č. 81) ve výborech Senátu
schválit
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1277Návrh usnesení Senátu k financování místních akčních skupin v novém programovacím období
schválit
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1276Návrh usnesení Senátu k financování místních akčních skupin v novém programovacím období
určení zpravodaje
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1275Návrh usnesení Senátu k systému proplacení dotací ve vztahu k problematice střetu zájmů
schválit
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1274Návrh usnesení Senátu k systému proplacení dotací ve vztahu k problematice střetu zájmů
určení zpravodaje
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1273Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci na území suverénního státu Ukrajina okupovaném vojsky Ruské federace
schválit
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1272Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci na území suverénního státu Ukrajina okupovaném vojsky Ruské federace
určení zpravodaje
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1271Návrh usnesení Senátu k olympijským hrám 2022 v Čínské lidové republice a závazkům pořadatelské země
schválit
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
127012. schůze Senátu
procedurální návrh
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetail 
1269Návrh usnesení Senátu k olympijským hrám 2022 v Čínské lidové republice a závazkům pořadatelské země
určení zpravodaje
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
126890/13 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020
vzít na vědomí
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
126790/13 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020
souhlas s účastí
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
126685/13 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2020
vzít na vědomí
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
126585/13 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2020
souhlas s účastí
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
126480/13 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020
vzít na vědomí
10.06.2021Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
126380/13 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020
souhlas s účastí
10.06.2021Pro přijatoDetailZáznam
1262Reakce na akt státního terorismu ze strany Běloruska vůči civilnímu letadlu ze dne 23. 5. 2021
schválit
10.06.2021Pro přijatoDetailZáznam
1261Reakce na akt státního terorismu ze strany Běloruska vůči civilnímu letadlu ze dne 23. 5. 2021
určení zpravodaje
10.06.2021Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [555]
Strana   1 [28]