Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1760N 70/13 - Balíček Fit for 55 - sdílení úsilí, sektor LULUCF a nová lesní strategie EU
schválit
05.11.2021Pro přijatoDetailZáznam
1759N 70/13 - Balíček Fit for 55 - sdílení úsilí, sektor LULUCF a nová lesní strategie EU
1.pozměňovací návrh
05.11.2021Pro přijatoDetailZáznam
1758N 74/13 - Balíček Fit for 55 - revize systému EU ETS
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1757N 62/13 - Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor letecké dopravy
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1756N 62/13 - Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor letecké dopravy
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1755N 73/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1754N 68/13 - Balíček Fit for 55 - podpora energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1753N 66/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1752N 66/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1751N 66/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření
procedurální návrh
05.11.2021Pro zamítnutoDetailZáznam
1750N 64/13 - Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor automobilové dopravy a infrastrukturu pro alternativní paliva
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1749N 64/13 - Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor automobilové dopravy a infrastrukturu pro alternativní paliva
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1748N 64/13 - Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor automobilové dopravy a infrastrukturu pro alternativní paliva
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1747165/13 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. října 2021
vzít na vědomí
05.11.2021Pro přijatoDetailZáznam
1746N 67/13 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1745N 67/13 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1744N 67/13 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
námitka
05.11.2021Pro přijatoDetailZáznam
1743N 67/13 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
schválit
05.11.2021Proti přijatoDetailZáznam
1742162/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
27.10.2021Pro přijatoDetailZáznam
1741162/13 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
27.10.2021Proti zamítnutoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [778]
Strana   1 [39]