Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
162Volba předsedy Senátu
schválení pořadu
19.02.2020Pro přijatoDetailZáznam
161Volba předsedy Senátu
určení ověřovatelů
19.02.2020Pro přijatoDetailZáznam
1560192/12 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2019, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2019 a Výroční zpráva za rok 2019 pro mediální oblast
vzít na vědomí
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
1559191/12 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
vzít na vědomí
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
1558184/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
schválit
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
1557183/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
1556183/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
1555183/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
1554183/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
30.01.2020Pro zamítnutoDetailZáznam
1553182/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
schválit
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
1552119/12 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
5.pozměňovací návrh
30.01.2020Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1551119/12 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
4.pozměňovací návrh
30.01.2020Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1550119/12 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
3.pozměňovací návrh
30.01.2020Proti přijatoDetailZáznam
1549119/12 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
2.pozměňovací návrh
30.01.2020Proti přijatoDetailZáznam
1548119/12 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
1.pozměňovací návrh
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
1547119/12 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
procedurální návrh
30.01.2020Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1546119/12 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
souhlas s účastí
30.01.2020Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1545119/12 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
souhlas s účastí
30.01.2020Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
154415. schůze Senátu
změna pořadu
30.01.2020Pro přijatoDetail 
1543181/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
pověřuje
30.01.2020Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [407]
Strana   1 [21]