Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1260141/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1259141/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1258Průběžná zpráva Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv
schválit
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1257140/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
125657/12 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
schválit
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
125557/12 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
schválit
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
125457/12 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
schválit
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
125357/12 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
schválit
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
125257/12 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
vzít na vědomí
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1251135/12 - Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
přikázat výborům
31.10.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1250138/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
doprovodné usnesení
31.10.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1249138/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
31.10.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
124873/12 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
schválit
31.10.2019Proti zamítnutoDetailZáznam
124773/12 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
schválit
31.10.2019Pro zamítnutoDetailZáznam
124673/12 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
procedurální návrh
31.10.2019Pro přijatoDetailZáznam
124573/12 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
schválit
31.10.2019Zdržel(a) se zmatečné hlasováníDetailZáznam
124473/12 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
procedurální návrh
31.10.2019Pro přijatoDetailZáznam
124373/12 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
souhlas s účastí
31.10.2019Pro přijatoDetailZáznam
124273/12 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
souhlas s účastí
31.10.2019Pro přijatoDetailZáznam
124112. schůze Senátu
změna pořadu
31.10.2019Nepřítomen(na) přijatoDetail 
Dokument   1. - 20. [282]
Strana   1 [15]