Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
863Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Potřebuje Česká republika a Evropa vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?"
schválit
03.05.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
862Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Potřebuje Česká republika a Evropa vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?"
určení zpravodaje
03.05.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
861Usnesení Senátu k závěrům 17. veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně postižených regionech"
schválit
03.05.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
86072/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
03.05.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
85972/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
03.05.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
85872/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
schválit
03.05.2019Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
85771/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
pověřuje
03.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
85671/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
zamítnout
03.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
85571/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
03.05.2019Proti zamítnutoDetailZáznam
85468/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
pověřuje
03.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
85368/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
vrátit PS
03.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
85268/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
1.pozměňovací návrh
03.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
85168/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
schválit
03.05.2019Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
85069/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
pověřuje
03.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
84969/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
vrátit PS
03.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
84869/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
1.pozměňovací návrh
03.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
84769/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
schválit
03.05.2019Proti zamítnutoDetailZáznam
8468. schůze Senátu
změna pořadu
03.05.2019Pro přijatoDetail 
84537/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé
dát souhlas k ratifikaci
02.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
844Informace vlády ČR o programu jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád EU, které se koná dne 9. května 2019 v Sibiu
vzít na vědomí
02.05.2019Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [302]
Strana   1 [16]