Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1428165/12 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2020
schválit
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1427156/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
schválit
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1426156/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh
11.12.2019Zdržel(a) se zmatečné hlasováníDetailZáznam
1425153/12 - Návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
schválit
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1424152/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
schválit
11.12.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1423131/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi
dát souhlas k ratifikaci
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1422154/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1421157/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
pověřuje
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1420157/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
vrátit PS
11.12.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1419157/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
1.pozměňovací návrh
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1418157/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
schválit
11.12.2019Pro zamítnutoDetailZáznam
1417159/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1416159/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1415159/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
11.12.2019Pro přijatoDetailZáznam
1414159/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
schválit
11.12.2019Proti zamítnutoDetailZáznam
141314. schůze Senátu
změna pořadu
11.12.2019Nepřítomen(na) přijatoDetail 
1412158/12 - Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
4.pozměňovací návrh
11.12.2019Pro zamítnutoDetailZáznam
1411158/12 - Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
3.pozměňovací návrh
11.12.2019Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
1410158/12 - Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
2.pozměňovací návrh
11.12.2019Pro zamítnutoDetailZáznam
149158/12 - Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
1.pozměňovací návrh
11.12.2019Pro zamítnutoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [587]
Strana   1 [30]