Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2631Návrh usnesení Senátu k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření pro další období
schválit
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2630Návrh usnesení Senátu k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření pro další období
určení zpravodaje
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2629Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Střet zájmů a dotační politika"
schválit
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2628Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Kontrolní postupy finanční správy"
schválit
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2627Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Kontrolní postupy finanční správy"
Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Kontrolní postupy finanční
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2626299/12 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
zkrátit lhůtu
20.08.2020Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
2625299/12 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2624Usnesení Senátu k závěrům 19. veřejného slyšení Senátu na téma "Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů"
schválit
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2623Usnesení Senátu k závěrům 19. veřejného slyšení Senátu na téma "Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů"
schválit
20.08.2020Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
262226. schůze Senátu
procedurální návrh
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetail 
2621291/12 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
vzít na vědomí
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2620291/12 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
souhlas s účastí
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2619271/12 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
odročit
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2618271/12 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
souhlas s účastí
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2617304/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2615296/12 - Volba kandidáta na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů
souhlas s účastí
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2614K 44/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
schválit
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2613K 44/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
procedurální návrh
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2612303/12 - Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
schválit
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
261126. schůze Senátu
zkrácené jednání
20.08.2020Nepřítomen(na) přijatoDetail 
Dokument   1. - 20. [1038]
Strana   1 [52]