Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
55028/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
schválit
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
54927/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit
31.01.2019Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
54829/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
54723/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
546K 1/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě
schválit
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
545K 184/11 - Sdělení o posílení zásad subsidiarity a proporcionality a výroční zprávy Komise o vztazích s vnitrostátními parlamenty, subsidiaritě a proporcionalitě
schválit
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
5443/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018
dát souhlas k ratifikaci
31.01.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
54322/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
schválit
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
54222/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
vyslovit souhlas
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
541314/11 - Petice na podporu biotroniky
schválit
31.01.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
540314/11 - Petice na podporu biotroniky
procedurální návrh
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
539314/11 - Petice na podporu biotroniky
souhlas s účastí
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
538314/11 - Petice na podporu biotroniky
souhlas s účastí
31.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
5375. schůze Senátu
změna pořadu
31.01.2019Pro přijatoDetail 
5365. schůze Senátu
změna pořadu
30.01.2019Pro přijatoDetail 
53530/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
schválit
30.01.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
53424/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
30.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
5335. schůze Senátu
procedurální návrh
30.01.2019Pro přijatoDetail 
53232/12 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
pověřuje
30.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
53132/12 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
vrátit PS
30.01.2019Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [182]
Strana   1 [10]