Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2827Návrh usnesení Senátu k teroristickým útokům ve Francii
schválit
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2826Návrh usnesení Senátu k teroristickým útokům ve Francii
určení zpravodaje
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2825Informace o odkladu konání 23. veřejného slyšení Senátu na téma "Střet zájmů a dotační politika"
vzít na vědomí
29.10.2020Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2824334/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
schválit
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2823333/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2822332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
doprovodné usnesení
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2821332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
pověřuje
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2820332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
vrátit PS
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2819332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
6.pozměňovací návrh
29.10.2020Pro zamítnutoDetailZáznam
2818332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
5.pozměňovací návrh
29.10.2020Pro zamítnutoDetailZáznam
2817332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
4.pozměňovací návrh
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2816332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
3.pozměňovací návrh
29.10.2020Pro zamítnutoDetailZáznam
2815332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
2.pozměňovací návrh
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2814332/12 - Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
1.pozměňovací návrh
29.10.2020Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
281328. schůze Senátu
procedurální návrh
29.10.2020Pro přijatoDetail 
281228. schůze Senátu
změna pořadu
29.10.2020Zdržel(a) se přijatoDetail 
2811339/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2810339/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
289339/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
288331/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
schválit
29.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [1092]
Strana   1 [55]