Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2448Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma - "Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů"
schválit
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2447Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Poštovní služby pro stát nebo pro společnost?"
schválit
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2446Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma "Světlo - dobrý sluha, zlý pán"
schválit
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2445272/12 - Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
pověřuje
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2444272/12 - Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
vrátit PS
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2443272/12 - Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
1.pozměňovací návrh
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2442272/12 - Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
schválit
11.06.2020Proti zamítnutoDetailZáznam
2441269/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2440267/12 - Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
pověřuje
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2439267/12 - Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
vrátit PS
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2438267/12 - Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
1.pozměňovací návrh
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2437K 49/12 - Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahraničních investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
schválit
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2436189/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí
dát souhlas k ratifikaci
11.06.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2435188/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí
dát souhlas k ratifikaci
11.06.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2434187/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017
dát souhlas k ratifikaci
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2433187/12 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017
dát souhlas k ratifikaci
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2432135/12 - Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
pověřit
11.06.2020Pro přijatoDetailZáznam
2431135/12 - Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
schválit
11.06.2020Proti přijatoDetailZáznam
2430Senátní tisk č. K 048/12 - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
schválit
10.06.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2429Informace vlády ČR o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 18. - 19. června 2020
vzít na vědomí
10.06.2020Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [934]
Strana   1 [47]