Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2725315/12 - Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční období
vzít na vědomí
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2724Návrh usnesení Senátu k závěrečné zprávě Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2723314/12 - Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 12. funkční období
vzít na vědomí
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2722313/12 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020
vzít na vědomí
14.10.2020Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2721Návrh na pověření dalších senátorů odůvodněním senátních návrhů zákonů (sněmovní tisky č. 338, 560, 568) v Poslanecké sněmovně
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2720199/12 - Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 199) ve výborech Senátu
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2719274/12 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2718274/12 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019
vzít na vědomí
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2717274/12 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019
souhlas s účastí
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2716266/12 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2715266/12 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
souhlas s účastí
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2714Usnesení Senátu k závěrům 21. veřejného slyšení Senátu na téma "Světlo - dobrý sluha, zlý pán", které se konalo 14. září 2020
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
271327. schůze Senátu
změna pořadu
14.10.2020Pro přijatoDetail 
2712293/12 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018
Změny k Úmluvě o práci na moři
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2711308/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
2710278/12 - Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
dát souhlas k ratifikaci
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
279K 66/12 - Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
278Informace vlády o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 15. - 16. října 2020
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
277Informace vlády o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 15. - 16. října 2020
.pozměňovací návrh
14.10.2020Pro zamítnutoDetailZáznam
276Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 1. - 2. října 2020
schválit
14.10.2020Pro přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [1065]
Strana   1 [54]