Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1138Rozšíření pověření odůvodnění usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny
schválit
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
1137Návrh usnesení Senátu k rozpočtové debatě a budování obrany státu
schválit
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
1136Závěry veřejného slyšení Senátu s názvem "Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?", konaného dne 14. června 2019 v Jednacím sále Senátu PČR
schválit
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
1135Závěry veřejného slyšení Senátu s názvem "Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?", konaného dne 14. června 2019 v Jednacím sále Senátu PČR
schválit
14.08.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1134Závěry veřejného slyšení Senátu s názvem "Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?", konaného dne 14. června 2019 v Jednacím sále Senátu PČR
schválit
14.08.2019Proti přijatoDetailZáznam
113311. schůze Senátu
procedurální návrh
14.08.2019Pro přijatoDetail 
1132225/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
pověření
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
1131225/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
schválit s PN
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
1130225/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
112998/12 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
doprovodné usnesení
14.08.2019Proti zamítnutoDetailZáznam
112898/12 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
vzít na vědomí
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
112798/12 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
souhlas s účastí
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
112686/12 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018
vzít na vědomí
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
112586/12 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018
souhlas s účastí
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
1124124/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
schválit
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
112311. schůze Senátu
procedurální návrh
14.08.2019Pro přijatoDetail 
1122122/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
112194/12 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
pověření
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
112094/12 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
schválit s PN
14.08.2019Pro přijatoDetailZáznam
111994/12 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
3.pozměňovací návrh
14.08.2019Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 20. [466]
Strana   1 [24]